Avondmaal

Wij vieren het heilig Avondmaal in de avonddienst op Goede Vrijdag en daarnaast vier keer per jaar in de morgendiensten. ‘Ieder die de gastheer Jezus Christus kent’ is van harte welkom om deze maaltijd met ons mee te vieren. We doen dat staande in een kring.


Avondmaalsdiensten zijn gepland op:

  • zondag 24 september 2017
  • zondag 3 december 2017
  • zondag 28 januari 2018
  • vrijdag 30 april 2018 (Goede Vrijdag)
  • zondag 17 juni 2018


Kinderen en avondmaal
In De Brug zijn kinderen welkom om deel te nemen aan het avondmaal. De keuze voor de manier om als gezin deel te nemen ligt bij het gezin zelf. Er is materiaal beschikbaar om je samen voor te bereiden op de viering: je vindt dat hier en kunt dat downloaden.


Avondmaal in kleine kring
Op de zaterdag voorafgaande aan de viering op zondag en op de middag van Goede Vrijdag wordt om 16.00 uur het Avondmaal ‘in kleine kring’ gevierd in De Brug. Dit is bedoeld voor degenen die niet naar de dienst op zondag kunnen komen. Voor wie niet zelfstandig naar De Brug kan komen, is er via de diaconie de mogelijkheid thuis gehaald en gebracht te worden. Neem in voorkomende gevallen contact op met de diaconie.


Avondmaal in kleine kring is gepland op:

  • zaterdag 23 september 2017
  • zaterdag 2 december 2017
  • zaterdag 27 januari 2018
  • vrijdag 30 april 2018 (Goede Vrijdag)
  • zaterdag 16 juni 2018