Profielschets predikant

 voor een te beroepen wijkpredikant (M/V) voor wijkgemeente de Brug van de Protestantse Gemeente Amersfoort.De predikant die onze wijkgemeente zoekt:

Heeft hart voor prediking & liturgie
Dat betekent dat hij het Evangelie op inspirerende wijze vertaalt naar de werkelijkheid van vandaag. Hij gaat voor een prediking die zowel diepgang heeft als toegankelijk is, en aansluit op de echte vragen waar gemeenteleden – van 10 tot 100 – mee worstelen. Hij is in staat gemeenteleden van alle leeftijden te bemoedigen, uit te dagen en in beweging te brengen. Hij beweegt zich soepel tussen verschillende liedculturen en weet de breedte van de gemeente mee te nemen in de keuzes die daarin worden gemaakt. Voor de inhoudelijke doordenking van de diensten stemt hij  af met de tafel kerkdiensten.

Heeft hart voor jongeren & jongvolwassenen
Dat betekent dat hij de leefwereld van jongeren kent, goed in staat is contact met hen te maken en te onderhouden en de Bijbelse boodschap voor hen relevant te maken – in de kerkdiensten en daarbuiten. Hij speelt een belangrijke rol in het jeugdwerk: hij ondersteunt, geeft er inhoudelijk richting aan en vindt wegen om kinderen en jongeren te betrekken bij zoveel mogelijk onderdelen van het gemeente-zijn. Hij staat voor zijn zaak en durft zich binnen de kerkenraad en naar de gemeente hard te maken voor een nieuwe generatie en jonge gezinnen.

Heeft hart voor gemeenschap
Dat betekent dat hij een verbindende rol speelt, zowel naar binnen als naar buiten. Hij verleent zelf (crisis)pastoraat, maar ondersteunt ook pastorale ouderlingen en het pastoraal team. Hij ondersteunt en coacht het pastoraat tussen de gemeenteleden onderling, zoals de gemeentegroeigroepen,  zodat de gemeenschap verder gebouwd wordt. Hij is oprecht, authentiek, invoelend, duidelijk, krachtig, liefdevol en humoristisch en missionair appellerend.

Heeft hart voor de kerk
Dat betekent dat hij zich geroepen weet in een tijd waarin de aanwezigheid van de kerk geen vanzelfsprekend gegeven is en in die spanning wil zoeken naar nieuwe wegen waarop de gemeente het Evangelie kan blijven delen. Hij durft het gesprek met de cultuur aan, ook binnen de gemeente en weet ruimte te scheppen waarin twijfel mag bestaan en gezocht kan worden naar een nieuw ankerpunt. Zijn vertrekpunt is daarbij helder: mensen, in en buiten de gemeente, deelgenoot maken van het Evangelie van Jezus Christus. Hij weet zich daarin verbonden met andere kerken en zoekt waar zinvol de samenwerking.De predikant van De Brug


  • Leeft in nauwe verbondenheid met Jezus Christus, heeft hart voor mensen en is een inspirerend leider

  • Kan zich soepel bewegen in een gemeente die confessioneel van oorsprong is, maar die ook stroomt door de bedding van de gereformeerde theologie en evangelische liedcultuur.

  • Ziet de veelkleurigheid van onze gemeente als een sterk punt, wil daar graag een verbindende factor in zijn en kan met overtuiging verschillende stemmen op dezelfde toonhoogte brengen.

  • Is missionair bevlogen en heeft het verlangen het Evangelie verstaanbaar te maken voor mensen in en rondom de gemeente.

  • Is communicatief sterk.

  • (Onder)kent de uitdagingen die christen-zijn in de huidige tijd met zich meebrengt en kan de gemeente daarin inspireren, ondersteunen en bemoedigen.

  • Heeft ervaring in (een) andere gemeente(n).

  • Is organisatorisch sterk en kan de gemeente meenemen in het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn.

  • Streeft naar een vruchtbare samenwerking met collega’s, kerkelijk werkers en medewerkers/vrijwilligers van andere organisaties in de buurt en in de stad.


Herkent u zich in deze profielschets, neemt u dan contact op met de beroepingscommissie: bc@brugkerk.eu.

Bovenstaande profielschets is ook als download (pdf) beschikbaar

Profielschets predikant De Brug - 2019.pdf 169.8KB Mar 29, 2019 5:19 AM


bijgewerkt 29-03-2019