Protestantse gemeente Amersfoort

 

De Brug is één van de wijkgemeenten die samen de PKN-Amersfoort vormen.Er zijn tien wijkgemeenten, waarvan er één van bijzondere aard is. Daarnaast maken ook evangelisch-luthersen deel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort met de pioniersplek ‘De Amersfoortse Zwaan’. Elke gemeente legt eigen accenten, vanuit een herkenbare identiteit. Gelovigen met een heel verschillende achtergrond en geloofsbeleving vinden er een plek.