Stichting Kom overde Brug

Samen timmeren aan de toekomst

De Brug wil als gemeente midden in de samenleving staan, niet alleen bezielend maar ook ondersteunend aanwezig zijn. De Brug, een kerk van nu, wil ook een kerk van morgen zijn.
Om die plaats in de samenleving en speciaal in de wijk waarin de kerk staat in te vullen zal het werk van de kerk veranderen. De kerk zal steeds meer naar buiten moeten  treden en de mensen buiten de kerk moeten gaan opzoeken.
Dat betekent vaak dat daarvoor extra gelden nodig zijn die niet uit de jaarlijkse begroting van De Brug kunnen komen. En juist in deze uitdagende en turbulente tijden is het belangrijk om een solide financieel vangnet te hebben.


Stichting Kom overde Brug . . .

  • wil, met uw hulp, projectmatig De Brug financieel ondersteunen om de noodzakelijke projecten die de begroting van De Brug te boven gaan, te laten realiseren.
  • wil zich richten op inkomsten onder andere uit schenkingen, giften  en nalatenschappen. Veel maatschappelijke organisaties richten zich sinds enkele jaren op dit soort geldwerving maar de kerken laten dit terrein liggen.
  • is, met uw hulp, een aanvullend financiŽle bron specifiek alleen voor De Brug waarbij de kerkenraad van De Brug aangeeft welke projecten voor financiŽle hulp in aanmerking komen.


Belangrijk is het te weten dat SKB geheel los staat van Aktie Kerkbalans. De Aktie Kerkbalans is en blijft de financiŽle basis van De Brug. De Stichting Kom overde Brug is aanvullend.


Dus draagt u De Brug een warm hart toe en wilt u De Brug steunen bij projectmatige activiteiten, zodat het werk van onze gemeente ook in de toekomst voortgang kan vinden, dan kan dat op verschillende manieren:

  • Eenmalige schenkingen
  • Periodieke schenkingen
  • Nalatenschappen [ testament ]


Doordat de Stichting Kom overde Brug een ANBI- status heeft (Algemeen Nut  Beogende Instelling), zijn zowel de eenmalige als de periodieke giften die u aan ons doet fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie kunt u op bijgaande link klikken waarmee u naar de site van de SKB gaat. Klik hier voor de website van de SKB.
 
Wilt u meer weten wat u voor de Stichting kunt doen, wat de Stichting doet of andere informatie ontvangen,  dan kunt u zich te allen tijden richten tot een van de bestuursleden.bijgewerkt 08-05-2019