Vacature wijkpredikant

Met het vertrek van ds. Hans van Dolder naar Rotterdam heeft De Brug sinds halverwege 2018 een predikantenvacature.

Algemeen
Hoewel wij natuurlijk graag snel een geschikte predikant willen vinden, heeft de kerkenraad gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid. Van belang werd geacht eerst alle lopende zaken goed gaande te houden. Mede in dat kader is de kerkenraad blij dat ds. Dick Looijen als interim-predikant kon worden aangetrokken. Voor het ouderenpastoraat kunnen mensen gewoon nog terecht bij ds. Dirk van Wageningen.

Inmiddels (maart 2019) is aan allerlei voorwaarden voldaan, waaronder het verkrijgen van toestemming voor het stellen van een vacature. Ook heeft de kerkenraad een beroepingscommissie ingesteld en is een concept profielschets voor een nieuwe predikant opgesteld. De gemeente is in staat gesteld te reageren op deze profielschets. De reacties hebben geleid tot enkele aanpassingen en de profielschets is nu definitief. Gemeenteleden is ook gevraagd schriftelijk en gemotiveerd namen te noemen van geschikte kandidaten. Dat heeft een aantal namen opgeleverd.

Beroepingscommissie
Woensdag 27 maart 2019 heeft de kerkenraad de beroepingscommissie haar opdracht overhandigd en is de commissie van start gegaan. De beroepingscommissie bestaat uit Hella van der Schoot (voorzitter), Hilbert Knul (scriba en lid vanuit de kerkenraad), Wolter van der Knaap (vanuit de Algemene Kerkenraad), Sven Boone, Jan Huizing, Leendert Kok en Dineke Ruitenberg. De beroepingscommissie kunt u bereiken via bc@brugkerk.eu.

Nu verder…
Het verdere verloop van het proces ziet er als volgt uit.
Op basis van de profielschets en de namen die door de gemeente en vanuit het Bureau Mobiliteit van de Protestantse Kerk zijn aangereikt, maakt de beroepingscommissie een selectie. Dat gebeurt allereerst door heel praktisch te kijken of iemand inderdaad beroepbaar is en of iemand bij benadering binnen de profielschets past. Daarna verdiept de commissie zich in de overgebleven namen en komt uiteindelijk tot een selectie van vijf namen.
Binnen deze lijst bepaalt de beroepingscommissie een volgorde waarin de commissie meer gericht kennis zal gaan maken met de predikanten in de lijst. De commissie zal bij die kennismaking met een predikant ook verkennen of deze open staat voor een beroep. Wanneer de commissie op enig moment met een kandidaat zover is dat ze denkt dat dit de nieuwe predikant voor De Brug zou kunnen worden, doet de commissie een voordracht aan de kerkenraad.
Wanneer de kerkenraad deze voordracht overneemt, wordt in een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad van de PGA en de wijkkerkenraad van De Brug definitief besloten tot het beroep.


Meer Informatie

Er is een profielschets van de wijkgemeente De Brug en een profielschets voor een te beroepen predikant.

 bijgewerkt 09-04-2019