Vorming en toerusting

 

Activiteiten in het kader van vorming en toerusting zullen in de loop van het jaar hier en in de agenda van De Brug worden vermeld.

In het seizoen 2018/2019 zullen activiteiten vooral gekoppeld zijn en voortvloeien uit de themakeuze voor dit jaar: 'genade'.


bijgewerkt 18-07-2018