Vorming en toerusting

 

Wie wil groeien als leerling van Jezus, wil daar meer van weten. Dat kan persoonlijk thuis en in de kerkdiensten.
Maar ook in kleiner verband is er in De Brug allerlei gelegenheid om samen te studeren of te oefenen rond het christelijk geloof en leven.

Wil je iets organiseren, bestuderen, lezen of doen? Laat het ons weten als we je er bij kunnen helpen. Met advies, geld of deskundigheid. Zo gaan wij allereerst uit van wat onder gemeenteleden leeft.

Brug XS en Brug XL zijn vormen waarin dat gegoten kan worden. Daarnaast is al een aantal vaste activiteiten georganiseerd.

contact    dominee Hans van Dolder.