Zending

 

Er is één tafel voor al het missionaire werk, zowel in het buitenland als in Nederland. We geloven dat zending dichtbij én ver weg elkaar versterken en verrijken.
contact    Klaas Bom, zending@brugkerk.eu.


We richten ons vooral op onze eigen gemeente. Wat betekent het dat we als gemeente 'missionair' zijn? Hoe missionair zijn we eigenlijk in De Brug? Hoe kunnen we groeien als een gezonden gemeenschap? Die vragen willen we met iedereen delen en zullen nog wat uitdrukkelijker aan de orde worden gesteld in de diensten dit jaar. Bovendien willen we dit jaar gebruiken om een goed plan op te stellen voor de komende jaren. Wij zijn heel erg blij dat de activiteiten die met de Alpha cursus zijn verbonden dit najaar weer van start gaan. Alpha werk zal dan ook een belangrijke pijler vormen van de visie voor de toekomst.

Naast de samenwerking rond zending en werelddiaconaat binnen de PGA, zijn we als wijkgemeente nog steeds verbonden met het werk van Tjeerd de Boer in Hong-Kong.

Ds. Tjeerd de Boer is, met zijn vrouw, via Kerk in Actie en in samenwerking met de Chinese Gemeente, voor een periode van vier jaar (2013-2017) werkzaam als docent in Hongkong aan het Luthers Theologisch Seminarie. Hij verdiept de relatie van KerkinActie met de Chinese kerken. Middels de blogs van ds. De Boer kan men op de hoogte blijven van zijn ervaringen.